FR NL

In voorbereiding

« Le vent du Nord a passé par ici »

Getuigenissen over de Grote Oorlog in privédagboeken.
Bewerking van de masterverhandeling in vergelijkende moderne literatuur van Sophie Goethals, RUG 2007-2008, promotor prof. dr. Pierre Schoentjes.
In deze verhandeling worden de dagboeken geanalyseerd van Paul Cazin, Paul Lintier, Paul Tuffrau en Max Deauville

« Nous serons derrière »

Heruitgave van het dagboek van een Belgische rijkswachter aan het IJzerfront, Maurice Lejeune, in 1937 gepubliceerd bij Editions Lovanis.

« Correspondance entre Norton Cru et Max Deauville de 1926 à 1930 »

In deze uitgebreide (tot nog toe onuitgegeven) correspondentie vinden we het relaas van de genese van Témoins (Getuigen) en van de moeilijkheden om dit werk uit te geven, alsook van de redenen van het geringe succes van Jusqu’à l’Yser (Tot aan de IJzer).