FR NL

Waterbouwkunde in de IJzervlakte (1590 – 1915)

Paul Van Pul

De Marinefuseliers aan het IJzerfront

Uitgeverij De Schorre 2018

Formaat: 160 x 240
Aantal pagina's: 412
Afwerking: paperback
ISBN : 978-2-930876-12-02

€ 34,00
Klik hier om te bestellen

Als Nieuwpoort vernoemd wordt, dan denkt men onmiddellijk aan de sluizen van de Ganzepoot en aan de Groote Oorlog. Maar wie heeft zich niet afgevraagd waarom er zich in dit levendig frontstadje die unieke situatie voordoet waarbij niet minder dan zes waterwegen op één plaats samenkomen.

Paul Van Pul heeft het raadsel de vele vaarten in de IJzervlakte ontrafeld. Aan de hand van tientallen eigengemaakte tekeningen, kaarten en plattegronden legt deze ervaren landmeter-expert uit hoe het driehonderd jaar heeft geduurd alvorens die speciale sluizenconfiguratie, met vallen en opstaan, tot stand is gekomen. De problemen, de oplossingen, de mislukkingen, het komt allemaal aan bod.

Het boek wordt afgesloten met een twintigtal deelkaarten die samen een inundatie-atlas vormen, gekoppeld aan een inventaris van zo'n driehonderd benoemde waterlopen in de IJzerpolders.

Een verklarende woordenlijst van de gebruikte technische termen sluit het werk af.

Met een woord vooraf door ir Dominique Van Hecke, algemeen directeur bij De Vlaamse Waterweg,nv